Hammasi norma
Yoningda yuman
Esingda borman

Hammasi norma
Esimda borsan
Oldingda yo'qman

Mehringga zorman
Hammasi norma

Hammasi norma
Hammasi norma