Aylanib chiqdim bog' yona
Bir xo'ja keldi mardona
Aylanib chiqdim bog' yona
Bir xo'ja keldi mardona

Ishqingdingda bo'lib devona
Ishqingdingda bo'lib devona

Man sani olaman deydi
Olmasam o'laman deydi
Man sani olaman deydi
Olmasam o'laman deydi

Galibdi mastu mastona
Sig'meyla jumla jahona

Galibdi mastu mastona
Sig'meyla jumla jahona
Qo'y endi topma bahona
Qo'y endi topma bahona

Man sani olaman deydi
Olmasam o'laman deydi
Man sani olaman deydi
Olmasam o'laman deydi