Kel deganda kelmagan
Oshiqligim bilmagan
Kel deganda kelmagan
Oshiqligim bilmagan
So'zimga hech kirmagan
Qaysargina yorim bor
So'zimga hech kirmagan
Qaysargina yorim bor
Yorim bor yorim bor
Qaysargina yorim bor
Yorim bor yorim bor
Qaysargina yorim bor