Bu dunyoning tashvishlari
Nechun ko'p ekan
Haq gap desang do'stlaringnan
Haqlik yo'q ekan
Do'stlaring ham dushmandingdan
Dim dim past ekan
Alloh bilsa bo'ldi
Nomard ishi qasd ekan

Bu dunyoning tashvishlari
Nechun ko'p ekan

Haq gap desang do'stlaringnan
Haqlik yo'q ekan

Do'stlaring ham dushmandingdan
Dim dim past ekan
Alloh bilsa bo'ldi
Nomard ishi qasd ekan
Davring kelganida eng zo'risan
Der ekan
Maqtab sani orqangdan haqqingni
Yer ekan

Ishing qaytsa bormi boshqa
Zo'r ekan

Ko'p quvonma do'stim
Vaqt hammani yer ekan

Davring kelganida eng zo'risan
Der ekan
Maqtab sani orqangdan haqqingni
Yer ekan
Ishing qaytsa bormi boshqa
Zo'r ekan
Ko'p quvonma do'stim
Vaqt hammani yer ekan