Yigit bo'lsa tog' bo'lsa
Nomardlarga g'ov bo'lsa

Tulpori asov bo'lsa
Qaddingni ur ukajon

Yigit bo'lsa tog' bo'lsa
Nomardlarga g'ov bo'lsa

Tulpori asov bo'lsa
Qaddingni ur ukajon

Oydin oydin tunlar ko'p
Ey yomg'irli kunlar ko'p

Ot minmagan yigitni
Xushlamaydi qizlar ko'p