Yurguvchi bemahal
Qildan ehtiyot bo'ling
Qayda bo'lsangiz avva
Tildan ehtiyot bo'ling

Yurguvchi bemahal
Qildan ehtiyot bo'ling
Qayda bo'lsangiz avva
Tildan ehtiyot bo'ling

Hayot g'irromni ushlar
Rostgo'yni tepar mushtlab
G'anim ko'p tildan ushlar
Tildan ehtiyot bo'ling
Hayot g'irromni ushlar
Rostgo'yni tepar mushtlab
G'anim ko'p tildan ushlar
Tildan ehtiyot bo'ling

Demang tilga ne kelsa
Demang birov ne desa
Demang tilga ne kelsa
Demang birov ne desa

Gar so'z navbati tegsa
Tildan ehtiyot bo'ling
Gar so'z navbati tegsa
Tildan ehtiyot bo'ling