Senga shukur qilaman
Gunohim ko'p bilarman
Osiydurman ostonangda
Sajdaga bosh uraman
Loyiq ummat bo'laman
Ojizaman ostonangda
Ruhimga jon baxsh etding
Bizlarga kalom etding
Men ham bir oddiy qulingmanda

LA ILAHA ILLALLAH
Allohu Alloh
Muhammadur Rasulullah
LA ILAHA ILLALLAH
Allohu Alloh
Muhammadur Rasulullah
Allohu Allohu
Allohu Allohu
Allohu Allohu
Allohu Allohu