Do'st deb yurgan mening do'stlarim
Bo'lib qoldi bir kun dushmandim
Qaytib kelmasin o'sha kunlarim
O'ylab o'ylab hayron ko'zlarim
Qaytib kelmasin o'sha kunlarim
O'ylab o'ylab hayron ko'zlarim