Bo'sa olib qochar edi
Ohu ko'zim
Endi olib qochayapman
Undan o'zim

Ayting uzoqlarga
Ketsa bo'lmasmidi
Mahallamga kelin bo'ldi
Sevgan qizim

Bo'sa olib qochar edi
Ohu ko'zim
Endi olib qochayapman
Undan o'zim

Ayting uzoqlarga
Ketsa bo'lmasmidi
Mahallamga kelin bo'ldi
Sevgan qizim

Kuygan dilim bir amallab sovutardim
Ko'z ko'rmasa dilimni ham ovutardim
Boshqa joyga ketsa

Balki unutardim
Mahallamga kelin bo'ldi
Sevgan qizim