Boshimni koksingga
Qo'ygan lahzalar
Qalbimni muhabbat
Mayin erkalar

Ohista boshlaydi
Nozik allalar

Sizga bir armon bo'lay
Zorim begim
Jayron bo'lay quvib yeting
Jonim begim