Jaa ko'paydi asalchilik
Asal emas kasalchilik

Bachkanalik bekorchilik
Endi ko'zingizni qising

Latifalar aytib asta
Klent ko'paydi bir pasda
Be'manilar aqli pastda
Bo'ldi ko'zingizni qising

Yomonlamang siz zamon
Olib qochmang quruq karvonni

G'iybat qiling man yomonni
Keyin ko'zingizni qising

Lablarni qilib butiks
Avval ediya tep tekis
Mo'ylov qo'ygan Jenefer Lopez
Endi ko'zingizni qising

Yozsam tugamaydi qog'oz
Er ko'rmagan qizlar bo'g'oz

Yozsam tugamaydi qog'oz
Er ko'rmagan qizlar bo'g'oz

Eriga to'ymagan tannoz
Bo'ldi ko'zingizni qising
Eriga to'ymagan tannoz
Bo'ldi ko'zingizni qising