Albatta san mani
O'ylab yurmaysan
Bundan buyonida
Eslab turarsan
Vada ber o'zinga
Qaytib kemiman deb
Manam chidoliyman
Endi albatta san

Mani o'ylab yurmaysan
Bundan biyoniga
Eslab turarsan

Vada ber o'zinga
Qaytib kemiman deb
Manam chidoliyman
Endi albatta san