Кутишнимас менга унутишни ўргатдинг
Кулишнимас нега йиғлашни сен ўргатдинг
Керагингда менга сен бунчалар ўзгардинг негаайт нега
Юрагимни эзиб қанча кетдинг дилга тиғ санча
Қараб қолди зор кўзларинг ортингдан йиғлаганча
Кутмагандим мен севгининг жавоби азоб бунча
Йиғлаб қолди зор кўзларим ортингдан термулганча

Кутишнимас менга унутишни ўргатдинг
Кулишнимас нега йиғлашни сен ўргатдинг
Керагингда менга сен бунчалар ўзгардинг негаайт нега
Севгига энди мен ишонмайман йўқ
Юрагимни алдаб кетолмайман йўқ
Дилимда дард алам қанча
Қийнадинг не сабаб бунча айтгин эй ёрим
Кутишнимас менга унутишни ўргатдинг
Кулишнимас нега йиғлашни сен ўргатдинг
Керагингда менга сен бунчалар ўзгардинг негаайт нега