Tarang tortilgan qoshlar
Qanday baloni boshlar

Kipriklaring nayzayu
Abog'ingda shay boshlar

Rashk urgan zamoning
Tayyor qoshi kamoning

Qahringa bo'lgan ishon
Menmi o'sha yomoning

Juda juda Mavjuda
Rashking balanda juda

Seni yaxshi ko'raman
Arazlaring Mavjuda