Boshinga xar balo
Xato bosgan izingdan
Ko'r axlinga kim
Nazar solsa qiyo

Boqqan ko'zingdan ko'r
Qulog'iga olmay

So'zing yomon bo'lsa
O'g'il qizing qaratganda

Yerga yuzing bergan
Nonu tuzingdan ko'r
Ko'p musibatlar yog'ilganda
Boshqadan mas o'zingdan ko'r