Nishab sani o'ylamaslik
Nishab suymaslik mumkin
Yonib turgan o'tga kirib
Nishab kuymaslik mumkin

Ko'zlar bor tundan qora
So'zing asal holvali
Lablaringni g'uncha desam
Yanoqlaring olmali
Ko'zlar bor tundan qora
So'zing asal holvali
Lablaringni g'uncha desam
Yanoqlaring olmali
Kim sana aytdi
Shuncha xushro'y
Shuncha mozli bo'l deb yor
Yuzlari ona bellari nozik
Bo'lsang menda na ayb bor
Kim sana aytdi

Shuncha xushro'y
Shuncha mozli bo'l deb yor
Yuzlari ona bellari nozik
Bo'lsang menda na ayb bo