Do'stlar dilga g'avg'o tushdi
Yomon bo'ldi yomone
Oydin yuzli beparvo
Ketar kimlar tomone
Do'stlar dilga g'avg'o tushdi
Yomon bo'ldi yomone
Oydin yuzli beparvo
Ketar kimlar tomone
Ey yor dilni vayron etma
Ko'ngilni payhon etma
Uzun uzun dardimga
G'amni dasturxon etma
Ey yor dilni vayron etma
Ko'ngilni payhon etma
Uzun uzun dardimga
G'amni dasturxon etma