O'zbegimning ovozidan
Dil yayraydi har sozidan

O'zbegimning ovozidan
Dil yayraydi har sozidan

Yigit ko'ngli xasta bo'lar
Go'zal qizning nozidan
Yigit ko'ngli xasta bo'lar
Go'zal qizning nozidan
O'ynang o'ynang yigitlar
Shijoati burgutlar
O'ynang o'ynang sho'x qizlar
Qora qoshi qunduzlar

O'ynang o'ynang yigitlar
Shijoati burgutlar

O'ynang o'ynang sho'x qizlar
Qora qoshi qunduzlar