O'zicha mani unutib yuribtida
O'zicha baxtli bo'lib yuribtida
Tunlari bedor u tonggacha
Uch to'rt so'm tangaga sotilgancha

Yor yore bunchalar bag'ring tosh
Yor yore menda qolmadi bardosh
Yor yore chindanam sevgandim yor yore

Yor yore bunchalar bag'ring tosh
Yor yore menda qolmadi bardosh
Yor yore chindanam sevgandim yor yore

O'zicha mani unutib yuribtida
O'zicha baxtli bo'lib yuribtida
Tunlari bedor u tonggacha
Uch to'rt so'm tangaga sotilgancha
O'zicha mani unutib yuribtida
O'zicha baxtli bo'lib yuribtida
Tunlari bedor u tonggacha
Uch to'rt so'm tangaga sotilgancha