Kecholmayapman ketolmayapman
Sendan olis olislarga
Tushunmayapman tushunmaayapman
Seni oilanga
Axir ahd bo'lgandi
Rozilik bergandi
Aloqalarimizga qarshi bo'lishmagandi
Chiziq tortishdi
Aloqalarimiz to'xtadi

Yana 5 daqiqa
Ovozingni eshitsam deyman
O'sha besh daqiqa
Yana bag'rimda bo'lsang deyman
Yana 5 daqiqa
Iforlaringga to'yib olsam
O'sha besh daqiqa
Bo'lmasligin aniq bilaman

Yana 5 daqiqa
Ovozingni eshitsam deyman
O'sha besh daqiqa
Yana bag'rimda bo'lsang deyman
Yana 5 daqiqa
Iforlaringga to'yib olsam
O'sha besh daqiqa
Bo'lmasligin aniq bilaman