Sog'inaman yorim
Har bitta kulishingi
Sog'inaman sani
Qop qora ko'zlaringni

Sog'inaman yorim
Har bitta kulishingi
Sog'inaman sani
Qop qora ko'zlaringni
Sog'inaman sani
Faqat unutma mani
Sog'inaman yorim
Har bitta kulishingi

Sog'inaman sani
Man sani husnora
Sog'inaman sani
Qop qora ko'zlaringni

Sog'inaman sani
Faqat unutma mani
Sog'inaman yorim
Har bitta kulishingi