Xiyonatning girdobidan azobidan ichdim
Ichdim shayton sharobidan
Nomardga man bo'ldim o'yinchoq
Kimlarga qul kimga ovunchoq
Kuyib ko'ngil to'yib vijdon azobidan
Ichdim shayton yo balki baxt sharobidan