Boraver boraver
Yuragimni qoldirib
Achchig' alamlar
Boraver boraver

Endi manga daldadur
Tungi sanamlar
Boraver boraver
Yuragimni qoldirib
Achchig' alamlar
Boraver boraver
Endi manga daldadur
Tungi sanamlar