Kimdadur havas
Kimdadur hasad
Yetmadi nafas
Atrofim qafas

O'rtada farqni
Bilganing yaxshi
Obro'ni narxi
Shumidi baxting
O'ylagan baxting
Tanloving taxmin
Tanlovda adashting
Vos kechdi sandan