Yog'ganida qor
Mayda parchalab
Shu yog'gan qorlar
Yuragimga sanchilar

Parcha qorlar yana
Seni eslatar yaralangan
Yuragimni yana parchalar
Yog'ganida qor

Mayda parchalab
Shu yog'gan qorlar
Yuragimga sanchilar

Parcha qorlar yana
Seni eslatar yaralangan
Yuragimni yana parchalar