Noz qilasiz bunchalar
Beparvo o'tib yana
Noz qilasiz bunchalar
Beparvo o'tib yana

Qiz degani shunchalar
Qilarmu dilni yara
Qiz degani shunchalar
Qilarmu dilni yara
Suydirib battar yana qarab
Qarab qo'yadi zimdan
Suydirib battar yana qarab
Qarab qo'yadi zimdan