Zubayda zubayda
Zubayda qiz qayerda
Yuribtimi dubayda
O'tirmaydi bir joyda

Zubayda zubayda
Zubayda qiz qayerda
Yuribtimi dubayda
O'tirmaydi bir joyda

Ey sochlarin bir rang
Barang lablarin qilib
Tarang tizza yopilar
Arang zubaydaga bir qarang

Ey sochlarin bir rang
Barang lablarin qilib
Tarang tizza yopilar
Arang zubaydaga bir qarang

Zubayda zubayda
Zubayda qiz qayerda
Yuribtimi dubayda
O'tirmaydi bir joyda