Man oshiqman go'zal yuzga
Yuzi oyga solur g'avg'o
Na yuzdur yuzlari dilbar
Na dilbardur mani zebo

Agarda ko'rmasam yuzin
Olur ikki ko'zim chashma
Ne chashmadur u
Dur dur dur
Marvarid a'lo
Bul bul bul bul
Bulbuli shaydo
Mahrami jano
Joni janon

Marvarid a'lo
Bul bul bul bul
Bulbuli shaydo
Mahrami jano
Joni janon

Man oshiqman go'zal yuzga
Yuzi oyga solur g'avg'o
Na yuzdur yuzlari dilbar
Na dilbardur mani zebo
Agarda ko'rmasam yuzin
Olur ikki ko'zim chashma
Ne chashmadur u
Dur dur dur