Meni yomon ko'rishadi
Hammalari tog'alari
Xolalari ammallari
Deyisharmish kambag'aldan
Yurgin nari kambag'alda
Yurak yo'qmi sevadigan
Bu dunyoda pulin bo'lsa
Do'sting ko'ptur bulutlarga

Yetar mening qo'lim yo'qdur
Bu dunyoda puling bo'lsa
Do'sting ko'ptur do'sting
Yetar mening qo'lim yo'qdur

Sen bo'lsang bas armon
Yo'qdur ko'nglim to'qdur
Kambag'alda yurak yo'qmi
Sevadigan kecha kunduz aynitarmiz