Bazida ko'ramiz ayolmi
Bu erkay bazida eshitamiz
Manosiz gapte agarda
Gaping bo'lmasa gapirma

Jim tur sindirib qo'yma
Bozorda sotilmas g'urur

Bazida ko'ramiz ayolmi
Bu erkay bazida eshitamiz

Manosiz gapte agarda
Gaping bo'lmasa gapirma
Jim tur sindirib qo'yma
Bozorda sotilmas g'urur