Ko'rolmaslik bu
Ishonmaslik bu
O'z aybini tan
Olmaslik o'zidan
Zo'riga xecham
Yo'l bermaslik
Ko'rolmaslik bu
Qorqoqlik bu paslik
Bunaqa odam o'ziga
Xo'p bunaqa odamlar
Dunyoda juda ko'p ko'p
Ko'rolmaslik bu
Qorqoqlik bu paslik