Man haliyam usha
Dunyo tashvishidan
Ketay kechki payt
Qiziqarli o'tirish
Internetta teligramda
Kuzatganda guruppa
Va kanallarni ko'rasan
Yana och rasim va

So'kinayotgan qizlarni
Ay yanami yanami ochildi
Mavzu sizlarga bundan
Keyin yaxshi gap bo'lsin orzu