Jonim mani ko'ngil berib
Chin sevganim jonim mani
Jonim mani jonim mani
Yurakdagi chin sevganim
Zorim mani u ko'zlarim nuri
U jonim huzuri yurgim madori
Yonida yurmasam ax qanday
Bo'lar bir nafas ko'rmasam

Yurak g'amga to'lar
Jonim mani ko'ngil berib
Chin sevganim jonim mani
Jonim mani jonim mani

Yurakdagi chin sevganim
Zorim mani u ko'zlarim nuri
U jonim huzuri yurgim madori
Yonida yurmasam ax qanday