Bu go'zal dunyoning
Erkasi ayol saodat
Uyining bekasi ayol
Ayolni ardoqlang

Qadfriga yeting bo'lsin
Baxt chamani bekasi
Ayol ayolni ardoqlang
Qadfriga yeting bo'lsin

Baxt chamani bekasi
Ayol ayol ayol ayol
Bu go'zal dunyoning
Erkasi ayol ayol ayol

Ayol ayol ayol ayol
Go'zallik bog'ining
Bekasi ayol nozik
Qo'llarida dunyo tebratgan