Qo'lindan tutmadim qadringa yetmadim
Sevgingni bilmadim bilmadim bilmadim
Sog'insang kelmadim mehrimni bermadim
Gaplaring tinglamadim