Tanxoliging bog'lar
Ranosi deb ataymu
Ezguliging muxabbat
Manosi deb ataymu

Tanxoliging bog'lar
Ranosi deb ataymu
Ezguliging muxabbat
Manosi deb ataymu
Bu xusni xavo rangdan
Ko'nglim chirog'i yonsa
Subxi azal jamoling
Ziyosi deb ataymu

Bu xusni xavo rangdan
Ko'nglim chirog'i yonsa
Subxi azal jamoling
Ziyosi deb ataymu