Boshingga g'am
Solganda soya
Topgan nonning
Qilmas ximoya

Boshingga g'am
Solganda soya
Topgan nonning
Qilmas ximoya
Omad ketsa yuz
Burmaydigan bir
Chin do'sting bo'lsa
Kifoya bir chin

Do'sting bo'lsa kifoya
Molinga mas boringga
Sherik ham yo'g'inga
Boringga sherik umir
Bo'yi sen bilan tirik