Xumorlari qoldi
Ozorlari qoldi
Ishq sotilib tilloga
Bozorlari qoldi
Armonlarim ketdi
Darmonlarim ketdi
Gulim ketdi o'zga qo'lga
Gulzorlari qoldi

Olov olov olov
Dilga tushdi qalov
Yuraagimga tushgan gulni
Uzib ketdi birov
Olov olov olov
Dilga tushdi qalov
Yuraagimga tushgan gulni
Uzib ketdi birov