Ikki qushniz bizlarni
Xech kim qanotimiz
Qayirolmaydi gumon
Yonom qo'rqma azizim

Bizni xech kim ayirolmaydi
Birga bo'lsak gar
Ortimizdan do'stu
Dushman gapirolmaydi

G'amlar yiroq yuradi
Bizdan bizni xech kim
Ayirolmaydi daryolar
Bilan dengizdek osmolar
Bilan yulduzdek yaproqlar
Bilan ildizdek bizni
Xech kim ayirolmaydi
Ayirolmaydi daryolar

Bilan dengizdek osmolar
Bilan yulduzdek yaproqlar
Bilan ildizdek bizni
Xech kim ayirolmaydi