Bu rivoyat do'stlar
Siz uchun shomu saxar
Qilaman nola bu dunyoda
Mexribonim yo'q daraxt

Boru bermaydi soya
Davlatim borida do'stlarim
Bisyor xar bir so'zim
Go'yoki farmon do'st
Bo'lginki quyoshu osmon
Do'stim deb berayin sen
Uchun jon ey do'st ey
Do'st yoru birodar

Bisyor xar bir so'zim
Go'yoki farmon do'st
Bo'lginki quyoshu osmon
Do'stim deb berayin sen