Kayf safo o'tkinchi
Dunyo deb hozir
Keyin afsus yeymin
Yo Rasululloh

Har kuyga solmoqda
Bizni Azozil

Sizga nima deymi
Yo Rasululloh

Yo Rasululloh
Yo Habibulloh
Muhammad Mustafo
Yo Rasululloh

Yo Rasululloh
Yo Habibulloh

Muhammad Mustafo
Yo Rasululloh