Nokaslarni omadi
Kelsa yaxshilarni
Ustidan kulsa mag'rur
Boshlar egilib tursa

Qalbimni dard tilib
Ketadi bir yig'lagim
Kelib ketadi tanti
Qizlarni baxtli ko'rsam

Yaxshi qizlarni baxtsiz
Ko'rsam baxt qushini
Har laxza ko'rsam kesak
Otib quvgim keladi