Bo'ridan qo'rqma
Bolam bo'ridan qo'rqma
Bolam bo'ri ham
Bolam deydi banda

Bo'ridan battar
Odamni odam yeydi
Bo'ridan qo'rqma
Bolam bo'ridan qo'rqma

Bolam bo'ri ham
Bolam deydi banda
Bo'ridan battar
Odamni odam yeydi