Boshga ish tushib
Tashvishi kelsa
Yo'qchilik yuki
Boshingni egsa
Qasidur baxtli
Kuningni esla peshonada
Yozganin ko'rarmiz
Har ishga qo'l urma

Bilib bilmayin har
Neyni gapirma ko'rib
Ko'rmayin baribir
Sovolni javobi tayin

Peshonada yozganin
Ko'rarmiz ko'rarmiz
Peshonada yozganin
Ko'rarmiz ko'rarmiz
Ko'narmiz ko'narmiz
Taqdirda yozganin ko'rarmiz
Ko'rarmiz ko'rarmiz
Peshonada yozganin
Ko'rarmiz ko'rarmiz