Mani jonim xo'shro'y
Chiroydan tengsiz bay bay
Yuragimni o'g'risi dim
Shustiriy qiz dim baybay
Mani jonim xo'shro'y
Chiroydan tengsiz bay bay
Yuragimni o'g'risi dim
Shustiriy qiz dim baybay

Mani jonim xo'shro'y
Chiroydan tengsiz bay bay
To'vba to'vba biryam
Mazzi u bay bay xo'shro'y

Jionimni oldiku bay bay
Chiroydan tengsiz bay bay
Yurakdan urdiku vay vay
Aqlimni oldiku vay vay