Ish tope ish tope
Bekor yotmay pul tope
Ishlamasang bo'lmaydi
Shunda xotin urmaydi
Ish tope ish tope
Bekor yotmay pul tope
Ishlamasang bo'lmaydi
Shunda xotin urmaydi
Teng uylanib ishlab
Ishlab yuribdi oydek
Xotinini pulina yashaysan
Katta boydek

Teng uylanib ishlab
Ishlab yuribdi oydek
Xotinini pulina yashaysan
Katta boydek

Ish tope ish tope
Bekor yotmay pul tope
Ishlamasang bo'lmaydi
Shunda xotin urmaydi

Ish tope ish tope
Bekor yotmay pul tope
Ishlamasang bo'lmaydi
Shuinda xotin urmaydi

Teng uylanib ishlab
Ishlab yuribdi oydek
Xotinini pulina yashaysan
Katta boydek

Teng uylanib ishlab
Ishlab yuribdi oydek
Xotinini pulina yashaysan
Katta boydek
Xayronman shu odamga
Boshida tashvishi yo'q
Qorni to'ysa bo'lgani
Xotin bilan ishi yo'q
Xayronman shu odamga
Boshida tashvishi yo'q
Qorni to'ysa bo'lgani
Xotin bilan ishi yo'q