Jonim qizim solixamsiz
Oishamsiz xadichamsiz
Otasini duo qilgan
Jajigina solixamsiz

Tasbex bo'lsin barmoqlariz
Nurga to'lsin yanoqlariz
Duolarim jim tinglagan
Dard ko'rmasin quloqlariz
Jonim qizim solixamsiz
Oishamsiz xadichamsiz
Otasini duo qilgan
Jajigina solixamsiz

Tasbex bo'lsin barmoqlariz
Nurga to'lsin yanoqlariz
Duolarim jim tinglagan
Dard ko'rmasin quloqlariz