Qani qani kiyov
To'ralar keling
Qani kiyov jo'ra
Qani tog'a amma xola

Yoshi qari jiyan bola
Ana kelyapti kiyov
Axmat qo'lida gul gul
Kelin hayajonda turar
Yuzlarida nur nur
Muammo yo'q ichimizda
G'am alam yo'q ichimizda
To'y bo'ladi ko'chamizda

Lyuboyini uylantiramizda
Muammo yo'q ichimizda
G'am alam yo'q ichimizda
To'y bo'ladi ko'chamizda
Lyuboyini uylantiramizda