Ayting nega yana
Norozisiz shuncha
Yuraklarni yeb
Yana nima kerak sizga
Sizni deya yana yurak
Maxzun butunlay amringizga
Muntazirman axir siz
Bo'lmasangiz makringiz
Oldida qarsaklar chalgancha qoldim
Yana nima kerak sizga
Sizni deya yana yurak
Maxzun butunlay amringizga