Nozinga qurbon bo'laman
Jonim o'zinga qurbon bo'laman
Qarashlaringa yonaman jonim
Xusninga xayron bo'laman

Nozinga qurbon bo'laman
Jonim o'zinga qurbon bo'laman
Qarashlaringa yonaman jonim
Xusninga xayron bo'laman
Qadam qadam kelishing mozzi
Qarab qarab kulishing mozzi
Izlaringa yursam yursam
Yurmang deyishing mozzi

Qadam qadam kelishing mozzi
Qarab qarab kulishing mozzi
Izlaringa yursam yursam
Yurmang deyishing mozzi